Cal que envieu la següent documentació a info@dansanatura.com

DOCUMENTACIÓ 

 1. Currículum de l’artista o companyia
 2. Descripció del projecte o peça a treballar (nom, fitxa artística, sinopsis…)
 3. Estat actual del projecte
 4. Residència:
 • 4.1. Motivació per venir a l’EDN
 • 4.2. Necessitats tècniques i pràctiques durant la residència
 • 4.3. Nº de persones que formaran part de la residència
 • 4.4. Data sol·licitada

 

CONDICIONS

 •  60€/dia (de 6 a 8 hores d’assaig) en concepte de cessió de la sala i gestió. Aquesta xifra pot variar lleugerament en funció del número de residents i durada de la residència.
 •  Cal realitzar un dipòsit per a estades a partir d’una setmana de 100€ previ a la residència al Compte bancari de l’Associació.
 •  El termini per abonar el total de l’import és el darrer dia de residència.
 • La residència implica una mostra del treball realitzat, que no necessàriament ha de ser acabada.
 • L’EDN facilita la gestió de l’allotjament i la manutenció dels artistes al mateix poble de Burg o Farrera.
 • Preu allotjament: de 8 a 22€ la nit
 • Preu àpats: de 20 a 32€ al dia (esmorzar, dinar i sopar). Possibilitat de cuinar-se un mateix.

 

Disponibilitat: La sala està disponible de maig a octubre.

Forma de Pagament: Caldrà deixar una paga i senyal d’un 15% del període que es vol llogar en concepte de reserva.

Normes generals:

 • Cal tenir cura de l’espai i els seus materials i deixar la sala en les mateixes condicions que s’ha trobat.
 • No es pot menjar a la sala i cal deixar les sabates a l’entrada.
 • No es poden utilitzar materials que puguin malmetre la fusta del terra.
 • S’agraeix un ús energètic responsable.

 

LLOGUER

Tot professional de les arts i la salut que així ho desitgi pot fer ús de la sala per oferir els seus serveis.

 • Preu: El preu hora és d’entre 10 i 15€/h en funció del nombre total d’hores i el tamany del grup. Preus especials per a veïns del municipi i associacions no lucratives.
 • Si l’activitat és dins la línia de treball de l’EDN es pot arribar a un acord en la difusió de l’activitat i en la possibilitat d’incloure-la dins del programa d’activitats pròpies del EDN.
 • Cal seguir les mateixes normes generals que en residència.